• ร่วมบริจาคให้...รามาธิบดี


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้...

"เพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับอนาคตของประเทศชาติ"


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอนใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

Tuesday, 14 February 2017

 

 

รศ.ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม " มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอนใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง ” จัดโดยนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสาธิตการออกกำลังกาย ให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560